Articles in Turkish Books
 • “İstanbul’u Reklam Etmek,” [with Filiz Babalık ile birlikte], İstanbul’da Medya: Coğrafi Dağılım ve Üretim içinde, Derleyen: Eda Ünlü Yücesoy, Istanbul: Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. (2011).

 • “Bizans’tan Cumhuriyete İstanbul’da Eğlence Mekân ve Pratikleri” İstanbul’da Eğlence, [Kübra Parmaksızoğlu ile birlikte derlenen kitap içinde makale], Istanbul: Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. (2011). 

 • “Yeniden İnşa Edilmiş Kenti Silip Süpürmek: Yeni Türk Tüketiciliği, Turizm ve İstanbul’da Eğlence ve Boş Zaman Geçirme Alanları,” Avrupa’da Medya, Kültür ve Kimlik, [Savaş Arslan, Defne Karaosmanoğlu ve Süheyla Kırca Schroeder ile birlikte derleme kitap içinde], Istanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları (2009).

 • “Sivil Aktörleri Güçlendirmek ve Türkiye’de Güvenlik Sektörünün Demokratik Gözetimi,” Sivil Toplum ve Güvenlik Sektörü Gözetimi: Sınırlar ve İmkânlar. [Yılmaz Ensaroğlu ile birlikte derleme kitap içinde makale]. Istanbul: TESEV Yayınları. (2009).

 • “Medya ve Güvenlik Sektörü: Güvenlik Sektörünün Demokratik Gözetiminde Medyanın Rolü,” Medya ve Güvenlik Sektörü Gözetimi: Sınırlar ve İmkânlar. [with Ayse Çavdar ile birlikte derleme kitap içinde yer alan makale]. Istanbul: TESEV Yayınları. (2009).

 • “Güvenlik ve Basın Yansımaları: 2005’e Genel bir Bakış,” [with Itır Toksöz ile birlikte] Ü. Cizre (Derl.) Almanak Türkiye 2005: Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, - DCAF & TESEV Güvenlik Sektörü Çalışmaları Kitap Dizisi, TESEV Yayınları. (2006).

Articles in International Books
 • “Ethnic Neighborhoods as Places of Leisure and Consumption” [with Jan Rath ile birlikte], Selling Ethnic Neighborhoods: The Rise of Neighborhoods as Places of Leisure and Consumption, [Jan Rath ile birlikte derleme kitap içinde], New York: Routledge. (2012)

 • “Sanitizing the Metropolis of Leisurely Consumption: A Missed Chance to Re-invent Entrepreneurial Dynamism in Sulukule, Istanbul” [Süheyla Kırca-Schroeder ile birlikte] Selling Ethnic Neighborhoods: The Rise of Neighborhoods as Places of Leisure and Consumption, [Jan Rath ile birlikte derleme kitap içinde], New York: Routledge. (2012).

 • “Devouring the Reconstructed City: New Turkish Consumerism, Tourism and the Spaces of Fun and Leisurely Consumption in Istanbul,” Media, Culture and Identity in Europe, [Savaş Arslan, Defne Karaosmanoğlu ve Süheyla Kırca Schroeder ile birlikte derleme kitap içinde], Istanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları (2009).

 • “Caterers of the consumed metropolis: Ethnicized tourism and entertainment labourscapes in Istanbul,” J. Rath tarafınan derlenen kitap içinde Tourism, Ethnic Diversity and the City, New York: Routledge (2007).

 • “Gender: Feminism and Women’s Studies,” [with Ayşe Betül Çelik ile birlikte] I. Wallerstein ve R. Lee (derl.) Overcoming the Two Cultures. Paradigm Press. (2004)